Chuyên ngành: Tiếng Trung Quốc

Mã ngành, nghề: 6220209

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng áp dụng: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 4 năm