Chuyên ngành: Tin học ứng dụng

Mã ngành, nghề: 5480205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, Trung học cơ sở hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 1.5 năm