Phòng Tuyển sinh – Truyền thông là đơn vị chức năng trực thuộc trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn, hoạt động theo nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Nhà trường.

Là đơn vị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng, Giám đốc điều hành về công tác tuyển sinh và truyền thông, cụ thể là: Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh tất cả các chương trình đào tạo của nhà Trường, phối hợp liên kết đào tạo với các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung cấp, Trung tâm…, công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Nhà trường.

Điện thoại liên hệ: (028) 358888 31 – 32

Hotline: 096.444.0333