Tên ngành, nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn (*)

Mã ngành, nghề: 6810207

Trình độ đào tạo: Cao Đẳng

Hình thức đào tạo: Chính Quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương.

Thời gian đào tạo: 2,5 Năm 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGÀNH KT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

 

 

Mục tiêu đào tạo:

1.Mục tiêu chung:

 Nhằm đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc; có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp; có sức khoẻ;  tạo điều kiện cho người lao động tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm, hoặc tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh ở trình độ cao đẳng trong ngành du lịch.

2. Mục tiêu cụ thể:

* Kiến thức:

– Chương trình đào tạo cung cấp học sinh những kiến thức về kỹ thuật chế biến món ăn (kỹ thuật sơ chế nguyên liệu, kỹ thuật cắt, thái, tỉa hoa trang trí, trình bày món ăn; phối hợp nguyên liệu, gia vị; phương pháp làm chín món ăn; kỹ thuật chế biến nước dùng, nước xốt, xúp; kỹ thuật chế biến bánh và các món tráng miệng…) và mối quan hệ của bộ phận bếp với các bộ phận khác trong nhà hàng và cơ sở lưu trú du lịch.

 – Chương trình đào tạo còn trang bị các kiến thức cơ bản về tổng quan du lịch, tổng quan cơ sở lưu trú du lịch, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, marketing du lịch, thương phẩm hàng thực phẩm, dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, tính toán khẩu phần ăn uống, văn hoá ẩm thực…

* Kỹ năng

– Học sinh có khả năng đảm nhiệm vị trí của nhân viên bếp (nhân viên chế biến) trong nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch…

– Học sinh có khả năng thực hiện quy trình chế biến các món ăn Âu, Á, các món ăn Việt nam, món ăn chay, đồ tráng miệng, các loại bánh…; biết cách trang trí, trình bày các loại đồ ăn; biết tổ chức điều hành một ca làm việc; xử lý một số tình huống nghiệp vụ kỹ thuật cơ bản trong quá trình chế biến món ăn.

– Học sinh có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của vị trí công việc.

* Thái độ và đạo đức nghề nghiệp

– Đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu về tiêu chuẩn chung cho sinh viên, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và thái độ phục vụ tốt.

– Tinh thần phục vụ khách hàng – thực hiện quan điểm: ”khách hàng là trung tâm của quá trình phục vụ”; tận tâm phục vụ làm cho khách hài lòng trong suốt quá trình phục vụ; sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chính đáng  của khách trong điều kiện cho phép và luôn lấy chất lượng phục vụ làm tôn chỉ hành động.

– Thái độ lịch sự, tế nhị: thể hiện trong sự hiếu khách, phong cách văn minh và ứng xử có văn hoá với mọi người, giữ gìn, bảo vệ và tôn vinh truyền thống bản sắc văn hoá dân tộc .

– Tính hoà đồng: tinh thần hợp tác, thái độ cởi mở, thân ái với mọi người đặc biệt với khách hàng, với các bộ phận có liên quan để thực hiện tốt mục tiêu phục vụ khách.

– Có lòng tự hào và hoài bão về nghề nghiệp được đào tạo.

* Yêu cầu về sức khoẻ

– Có sức khoẻ tốt, không dị hình, dị tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và có thể tham gia đầy đủ các hoạt động của trường và các cơ sở làm việc sau này.

– Có ý thức và kiến thức cơ bản về quốc phòng toàn dân.

– Có sức khoẻ phục vụ đất nước lâu dài

 

Chú thích: (*) Chương trình liên kết với Cao đẳng Âu Lạc – Huế