Ngành: Thiết kế đồ họa

Mã ngành, nghề6210402

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG:

: CĐ-TKĐH.pdf

1. Mục tiêu đào tạo

Kiến thức:

– Trình bày được ý tưởng thiết kế và xuất bản các sản phẩm đồ họa: Catalogue/ Brochure/ Album/ Poster/ Web site/ CD Intro….

– Phân tích thiết kế/ xây dựng kịch bản/ xây dựng nhân vật và ứng dụng tốt các công cụ đồ họa đa truyền thông.

– Trình bày được phương pháp quản lý một hay một hệ thống các dự án về công nghệ thông tin trong lĩnh vực đồ họa.

Kỹ năng:

– Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như:  Photoshop/  Illustrator/ Corel Draw…

– Thiết kế đồ họa bằng ngôn ngữ lập trình Web như: HTML/DHTML/ Java Script/ CSS/ PHP/ My SQL.

– Thiết kế các trang Web về đa truyền thông: Như Media/ Flash.

– Sử dụng thành thạo các phần mềm đa truyền thông và thiết kế web như: Macromedia DreamWeaver/ Macromedia Flash/ 3D Max…

– Sử dụng thành thạo các phần mềm chế bản như InDesign…

– Thiết kế và tạo được các sản phẩm về đồ hoạ xử lý ảnh như: Album ảnh/Ảnh phục chế/Ảnh sử dụng kỹ xảo… Các sản phẩm về quảng cáo như: Poster/Brochure/Catalog/Tạp chí/…

– Thiết kế xây dựng được các trang web hoạt động trong các lĩnh vực giới thiệu cá nhân/ quảng cáo/ bán hàng/ thông tin/ giáo dục…

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Làm việc trong các ngành liên quan vẽ mỹ thuật như Quảng cáo/ thiết kế thời  trang.

– Làm việc trong các công ty/ cơ quan/ tổ chức xuất bản sách báo/ tạp chí.

– Thiết kế trang Web/ Websites.

– Có thể làm việc ở các cơ quan/công ty liên quan đến việc sử dụng/khai thác công nghệ đa phương tiện.