Ngành: Công nghệ thông tin

Mã ngành, nghề: 6480201

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng áp dụng: Tốt nghiệp Trung học Cơ sở hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 04 năm

1. Mục tiêu đào tạo

Kiến thức:

– Bổ sung kiến thức Trung học phổ thông.

– Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh.

– Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp.

– Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp.

– Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm.

– Xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp.

– Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Kỹ năng:

– Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề.

– Tham gia thiết kế, xây dựng và bảo trì được hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.

– Tham gia phát triển được các dự án phần mềm tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.

– Áp dụng được các quy trình xây dựng phần mềm chuyên nghiệp theo đặc thù của đơn vị phát triển phần mềm.

– Xây dựng, điều hành, phát triển website, các hệ thống phần mềm quản lý, các hệ thống E-learning, các hệ thống phần mềm nhúng cho các tổ chức, đơn vị.

– Sử dụng thành thạo một số công cụ lập trình để xây dựng, phát triển các phần mềm quản lý phục vụ cho các tổ chức, đơn vị.

– Lắp ráp, cài đặt máy tính và quản trị mạng căn bản.

2. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:

– Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng.

– Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng.

– Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu.

– Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính.

– Chuyên viên thiết kế và quản trị website.

– Chuyên viêt thiết kế các phần mềm hệ thống nhúng.

Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: Chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng, chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm.