XÉT TUYỂN ONLINE
XÉT TUYỂN ONLINE

Chuyên ngành: Quản trị mạng máy tính

Mã ngành, nghề: 5480209

Trình độ đào tạo: Trung cấp.

Hình thức đào tạo: Chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 1.5 năm

 

Contact