Tên ngành, nghề: Thiết kế đồ họa

Mã ngành, nghề6210402

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS

Thời gian đào tạo: 4 năm

1. Mục tiêu đào tạo

Kiến thức:

– Trình bày được ý tưởng thiết kế và xuất bản các sản phẩm đồ họa: Catalogue/ Brochure/ Album/ Poster/ Web site/ CD Intro….

– Phân tích thiết kế/ xây dựng kịch bản/ xây dựng nhân vật và ứng dụng tốt các công cụ đồ họa đa truyền thông.

– Trình bày được phương pháp quản lý một hay một hệ thống các dự án về công nghệ thông tin trong lĩnh vực đồ họa.

Kỹ năng:

– Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như:  Photoshop/  Illustrator/ Corel Draw…

– Thiết kế đồ họa bằng ngôn ngữ lập trình Web như: HTML/DHTML/ Java Script/ CSS/ PHP/ My SQL.

– Thiết kế các trang Web về đa truyền thông: Như Media/ Flash.

– Sử dụng thành thạo các phần mềm đa truyền thông và thiết kế web như: Macromedia DreamWeaver/ Macromedia Flash/ 3D Max…

– Sử dụng thành thạo các phần mềm chế bản như InDesign…

– Thiết kế và tạo được các sản phẩm về đồ hoạ xử lý ảnh như: Album ảnh/Ảnh phục chế/Ảnh sử dụng kỹ xảo… Các sản phẩm về quảng cáo như: Poster/Brochure/Catalog/Tạp chí/…

– Thiết kế xây dựng được các trang web hoạt động trong các lĩnh vực giới thiệu cá nhân/ quảng cáo/ bán hàng/ thông tin/ giáo dục…

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Làm việc trong các ngành liên quan vẽ mỹ thuật như Quảng cáo/ thiết kế thời trang.

– Làm việc trong các công ty/ cơ quan/ tổ chức xuất bản sách báo/ tạp chí.

– Thiết kế trang Web/ Websites.

– Có thể làm việc ở các cơ quan/công ty liên quan đến việc sử dụng/khai thác công nghệ đa phương tiện.

2. Nội dung chương trình:

NĂM HỌC KỲ mã MH TÊN MÔN HỌC Số tín chỉ thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số trong đó
lý thuyết thực hành kiểm tra
1 1 MH05 Tin học 1 2 45 15 29 1
MH06 Tiếng Anh 1 2 45 15 28 2
MH07 Mỹ thuật cơ bản 2 45 15 27 3
MH09 Mạng máy tính 3 75 15 57 3
Các môn văn hóa 10
2 MH03 Giáo dục thể chất 1 1 30 4 24 2
MH04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1 2 45 21 21 3
MH06 Tiếng Anh 2 2 45 15 28 2
MH10 Nguyên lý thiết kế đồ họa 2 45 15 27 3
MH08 Kiến trúc máy tính 2 45 15 28 2
Các môn văn hóa 14
TỔNG 42 420 130 269 21
2 3 MH01 Chính trị 1 2 30 15 13 2
MH11 Xử lý ảnh cơ bản (Adobe photoshop) 2 45 15 27 3
MH12 Đồ họa 2D (Adobe Illustrator) 3 60 30 27 3
MH18 Kỹ thuật in ấn và tách màu 2 45 15 26 4
MH15 Nhập môn chế bản điện tử (Adobe Indesign) 2 45 15 27 3
Các môn văn hóa 14
4 MH14 Kỹ thuật quay camera và chụp ảnh 2 45 15 27 3
MH16 Thiết kế logo 3 60 30 27 3
MH20 Vẽ kỹ thuật Autocad 2 45 15 28 2
MH13 Đồ họa 3D (3Ds Max cơ bản) 2 45 15 27 3
Các môn văn hóa 14
TỔNG 48 420 165 229 26
3 5 MH02 Pháp luật 1 1 15 9 5 1
MH17 Thiết kế các mẫu quảng cáo (nhãn hiệu, bao bì, brochure,…) 3 60 30 27 3
MH18 Kỹ thuật in ấn và tách màu 2 45 15 26 4
MH19 Thiết kế ấn phẩm Brochure 2 45 15 26 4
MĐ 17 Thiết kế đồ họa với Corel Draw 4 90 28 60 2
Các môn văn hóa 14
6 MH22 Thiết kế poster quảng cáo 3 60 30 27 3
Các môn văn hóa 14
TỔNG 43 315 127 171 17
4 7 MH03 Giáo dục thể chất 2 1 30 1 27 2
MH04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2 2 30 15 14 1
MH01 Chính trị 2 3 45 26 16 3
MH05 Tin học 2 1 30 5 24 1
MH06 Tiếng Anh 3 2 30 12 16 2
MĐ 18 Biên tập phim với  Premiere 3 60 28 30 2
MĐ 19 Chế bản với  Indesign 3 60 28 30 2
MĐ 20 Đồ án mô đun 1 45 5 35 5
8 MH02 Pháp luật 2 1 15 9 5 1
MH21 Thiết kế giao diện Web (Adobe photoshop, Adobe Dreamweaver) 2 45 15 27 3
MH24 Đồ họa hình động (Adobe Flash) 2 45 15 27 3
MĐ 23 Công nghệ Multimedia 3 90 30 57 3
MĐ23 Thực tập tốt nghiệp 8 360 15 340 5
TỔNG 32 885 204 648 33
III HỌC PHẦN KHÔNG TÍCH LŨY
Tin học chuẩn đầu ra
Ngoại ngữ chuẩn đầu ra
TỔNG CỘNG 165 2040 626 1317 97