Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành, nghề: 6510303

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGÀNH KT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

 

 

 

 

1. Mục tiêu đào tạo

Kiến thức:

– Trình bày được chức năng và ứng dụng của các cảm biến, thiết bị đo lường và điều khiển.

– Trình bày được chức năng nguyên lý của các thiết bị điện và các khí cụ điện.

– Trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch điện, điện tử cơ bản.

– Trình bày được nguyên lý hoạt động, chức năng và ứng dụng của các cơ cấu chấp hành và các thiết bị tự động chuyên dùng.

– Trình bày được các phương pháp lập trình ứng dụng PLC, vi điều khiển.

– Trình bày được các kí hiệu, qui ước của các bản vẽ kỹ thuật, các sơ đồ điện chuyên ngành.

– Trình bày được trang bị điện điện tử của một máy công cụ.

Kỹ năng:

– Nhận dạng, phân loại, lựa chọn và sử dụng được các cảm biến, thiết bị đo lường và điều khiển.

– Vẽ mạch và lắp ráp được các mạch điện, điện tử cơ bản.

– Thiết kế và thi công các tủ điện điều khiển và tủ điện phân phối.

– Vẽ được sơ đồ nối các bộ điều khiển với thiết bị ngoại vi.

– Đấu nối và vận hành được các bộ điều khiển với thiết bị ngoại vi.

– Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề chuyên dùng thông dụng.

– Lập trình ứng dụng PLC, vi điều khiển.

– Trình bày được nguyên lý hoạt động của các sơ đồ mạch điều khiển.

– Vận hành được các thiết bị, dây chuyền sản xuất và hệ thống tự động.

– Áp dụng  được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật trong thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị trong hệ thống điều khiển tự động hóa.

– Sử dụng được các tiện ích, tính năng của tin học vào công tác văn phòng và họat động nghề nghiệp.

– Sử dụng được tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị tự động bằng tiếng Anh.

– Làm việc nhóm, viết báo cáo, thuyết trình, giao tiếp trong công tác chuyên môn.

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Điện điện tử trình độ cao đẳng có làm thể làm:

– Kỹ thuật viên, công nhân phụ trách vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các dây chuyền sản xuất tự động trong các nhà máy sản xuất, các xí nghiệp công nghiệp.

– Kỹ thuật viên phụ trách thiết kế, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì sản phẩm thiết bị điện, điện tử và tự động hóa.

– Kỹ thuật viên bán hàng hoặc hỗ trợ khách hàng tại các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện, điện tử và tự động hóa.