XÉT TUYỂN ONLINE
XÉT TUYỂN ONLINE

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH MINH SÀI GÒN

 

Số: 08-TB/ CDD0225

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng Miền Nam 30/4 và

Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022 đối với học sinh, sinh viên

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022; Nhà trường thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022 đối với học sinh, sinh viên như sau:

  1. Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương:

Ngày mùng 10 tháng 3 năm Nhâm Dần nhằm vào Chủ Nhật 10/4/2022).Vì vậy học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 02 ngày, từ ngày 10/4 đến hết ngày 11/4/2022.

Thời gian: Ngày 11/04/2022 (thứ Hai)

  1. Nghỉ lễ Giải phóng Miền Nam và Quốc tế Lao động 01/5/2022:

Học sinh, sinh viên được nghỉ 04 ngày từ ngày 30/04/2022 (thứ Bảy) đến hết ngày  03/05/2022 (thứ Ba).

Ngày 04/05/2022 (thứ Tư) học sinh, sinh viên trở lại học và thi theo thời khóa biểu đã công bố.

Thời gian học bù đối với các học phần nghỉ học trong các ngày nghỉ lễ trên, Phòng Quản lý  Đào tạo sẽ thông báo trên thời khóa biểu của từng lớp.

Đề nghị các đơn vị liên quan và giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông tin đến giáo viên, học sinh, sinh viên để thực hiện theo nội dung thông báo.

Mọi thông tin liên quan vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý Đào tạo, 15K Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.358888.31 hoặc hotline của trường: 096.444.0333

Trân trọng./.                               

Nơi nhận:

Ban điều hành HHE (để b/c);             

– Các đơn vị liên quan (để t/h);

– Sinh viên (để t/h);

– Đăng Website (để t/b);

– Lưu VT; P.ĐT.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký&đóng dấu)

 

 

PHẠM THỊ BÍCH NGỌC