XÉT TUYỂN ONLINE
XÉT TUYỂN ONLINE

Thông báo phòng chống dịch Covid-19 đến toàn bộ cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên toàn trường

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH MINH SÀI GÒN                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Về việc phòng chống dịch Covid-19

 

Căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp và nguy hiểm trên nhiều tỉnh thành của cả nước;

Căn cứ Công văn số 324/UBND-VX về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19;

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn thông báo đến toàn bộ cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên toàn trường như sau:

  1. Nghiêm chỉnh tuân thủ tất cả các quy định của nhà nước về phòng chống dịch Covid-19.
  2. Học sinh, sinh viên được nghỉ học kể từ ngày 02/02/2021 (Toàn bộ học sinh, sinh viên của Nhà trường được nghỉ học từ 01/02/2021).
  3. Tất cả cán bộ, nhân viên phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch như sau:

– Mang khẩu trang trong suốt thời gian làm việc;

– Đo thân nhiệt khi ra vào;

– Rửa tay sát khuẩn khi ra vào;

– Không tổ chức tụ tập đông người với bất kỳ hình thức nào;

– Tự ý thức không tham gia tụ tập đông người;

– Khai báo y tế trung thực và đúng theo yêu cầu.

  1. Việc dạy học đã kết thúc trước ngày 01/02/2021. Nhà trường cũng không còn bất kỳ hoạt động gì diễn ra. Tuy nhiên, Nhà trường đã lên phương án đào tạo trực tuyến nếu như sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán mà tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, chưa cho phép học tập trung.
  2. Tất cả học sinh, sinh viên thường xuyên cập nhật các thông báo của Nhà trường trên website, fanpage để nắm được tình hình, diễn biến của dịch bệnh cũng như các thông báo về lịch học của nhà trường trong giai đoạn này. Nhà trường có trách nhiệm tìm hiểu và hỗ trợ các tình trạng khó khăn của học sinh, sinh viên trong thời gian phòng chống dịch để hỗ trợ.
  3. Các phòng ban mỗi ngày nhận báo các từ cán bộ, nhân viên về tình hình sức khỏe và báo cáo lại cho Hiệu trưởng.

Trân trọng.    

Nơi nhận:                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                (Đã ký)

BĐH,VP.BĐH (để b/c);                                      

– Các đơn vị liên quan (để t/h);

– Học sinh – Sinh viên (để t/h);                                                                                        Huỳnh Hoàng Cư 

– Đăng Website (để t/b);

– Lưu HCNS.

 

Theo công văn số 3881/SLĐTBXH-GDNN của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

CV-3881 Dừng đến trường tại các CSGDNN_0001.signed

Contact