XÉT TUYỂN ONLINE
XÉT TUYỂN ONLINE

Thông báo học sinh, sinh viên ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH MINH SÀI GÒN                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

Về việc cho học sinh, sinh viên ngừng đến trường

nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

 

Căn cứ Công văn số 324/UBND-VX về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19; Nhà trường thông báo đến học sinh, sinh viên toàn trường được nghỉ học như sau:

  1. Lịch ngừng đến trường:

– Bắt đầu từ ngày 02/02/2021.

  1. Nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid-19:

– Học sinh, sinh viên hạn chế đến những nơi đông người;

– Cập nhật thường xuyên các thông báo của Nhà trường  trên website, fanpage cũng như các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Lưu ý: Học sinh, sinh viên theo dõi thông tin lịch học trên Website, Fanpage để biết thời khóa biểu chính thức và trên tinh thần học online trong giai đoạn diễn biến dịch bệnh còn phức tạp.

Mọi thông tin liên quan vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo, 15K – Phan Văn Trị, P.7, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh; điện thoại: 028.35 8888.31 hoặc email: binhminhsaigon@aurora.edu.vn.

Trân trọng.    

Nơi nhận:                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

BĐH,VP.BĐH (để b/c);                                                                                              (đã ký) 

– Các đơn vị liên quan (để t/h);

– Sinh viên (để t/h);

– Đăng Website (để t/b);                                                                                    Huỳnh Hoàng Cư

– Lưu HCNS; P.ĐT.