NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO V/v TIẾP TỤC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC TẬP CỦA HỌC SINH SINH VIÊN (LẦN 4)

THÔNG BÁO

 Về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian học tập cho Học sinh sinh viên (lần 4) do dịch Covid-19


Căn cứ Công văn 544/UBND-VX ngày 14/02/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020;

Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn thông báo đến học sinh sinh viên về thời gian nghi học như sau:

  1. Thời gian nghỉ học: Từ 24/02/2020 đến hết ngày 29/02/2020
  2. Thời gian học tập trở lại: bắt đầu từ ngày 02/3/2020

Thời gian học bù sẽ được Nhà trường bố trí dạy bù trong cùng học kỳ.

HSSV thường xuyên cập nhật các thông báo của Nhà trường và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

  1. Thời gian thi kỳ thi lại lần 2 (học kỳ 1 năm học 2019 – 2020)

Kỳ thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 sẽ được tổ chức sau ngày đi học trở lại 1 tuần (từ ngày 09/3 đến ngày 10/3/2020).

Đề nghị các đơn vị liên quan có trách nhiệm thông tin đến giảng viên, học viên, sinh viên biết để thực hiện theo nội dung thông báo./.