XÉT TUYỂN ONLINE
XÉT TUYỂN ONLINE

Thông báo Về việc nghỉ học để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (lần 6)

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ học để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (lần 6)

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp; để chủ động phòng, chống dịch bệnh; Nhà trường thông báo đến toàn thể HSSV v/v tiếp tục nghỉ học từngày 16/3/2020 đến hết ngày 05/4/2020. Thời gian bắt đầu học trở lại (dự kiến) từ ngày 06/4/2020.

Học sinh sinh viên lưu ý theo dõi lịch học trực tuyến của Nhà trường.

Các đơn vị phòng/khoa chủ động điều chỉnh lịch làm việc mới phù hợp với sự thay đổi về lịch giảng dạy, học tập; đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kế hoạch công tác năm của đơn vị và Nhà trường .

Thời gian học bù đối với các học phần chưa tổ chức giảng dạy sẽ được Phòng QLĐT bố trí dạy bù trong cùng năm học.

Trong thời gian nghỉ học, HSSV hạn chế đến những nơi đông người, cập nhật thường xuyên các thông báo của Nhà trường trên Website, Fanpage cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đề nghị các đơn vị liên quan có trách nhiệm thông tin đến Giảng viên, HSSV biết để thực hiện theo nội dung thông báo.