XÉT TUYỂN ONLINE
XÉT TUYỂN ONLINE

Danh sách sinh viên còn thiếu hồ sơ năm học 2022 – 2023

HỒ SƠ SINH VIÊN

Lưu ý: (X) đã có

  • Thời gian nhận bổ sung hồ sơ từ 15.10 – 31.10.2022.
  • Địa điểm nhận hồ sơ: Văn Phòng tuyển sinh – truyền thông.
Contact