XÉT TUYỂN ONLINE
XÉT TUYỂN ONLINE

GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ

Khoa Công nghệ chuyên đào tạo khối ngành kỹ thuật công nghệ. Chức năng, nhiệm vụ chính của Khoa là đào tạo cử nhân kỹ thuật có trình độ Cao đẳng. Khoa Công nghệ lấy sinh viên làm trung tâm trong tất cả hoạt động của khoa, luôn tạo môi trường học tập tốt nhất có thể để sinh viên học tập và rèn luyện kỹ năng. Tất cả chương trình đạo tạo của khoa luôn được đổi mới để đáp ứng với nhu cầu nhân lực thực tế của xã hội. Khoa luôn phát huy truyền thống, phấn đấu không ngừng để trở thành địa chỉ đào tạo tin cậy đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội.

 CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

Hình thức đào tạo: chính quy

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản và các kỹ năng kỹ thuật để đảm đương công việc của người kỹ thuật viên công nghệ, đồng thời có khả năng thích ứng với sự thay đổi của Công nghệ kỹ thuật điện tử.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các công ty, xí nghiệp về điện tử, các viện nghiên cứu hoặc giảng dạy tại các cơ sở đào tạo ngành kỹ thuật điện tử.

Theo thống kê hằng năm, 90% sinh viên của ngành ra trường có việc làm đúng với chuyên ngành.

Ngành: Công nghệ thông tin

Hình thức đào tạo: chính quy

Ngành Công nghệ thông tin đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, sức khỏe tốt; không những nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên môn mà còn nắm vững các kiến thức về kinh tế – văn hóa – xã hội; có kỹ năng chuyên sâu về Công nghệ thông tin, ngành Hệ thống thông tin, ngành Truyền thông và Quản trị mạng; trang bị các kỹ năng mềm để linh hoạt trong tất cả các môi trường làm việc và cuộc sống.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên ngành Công nghệ thông tin có khả năng đảm nhiệm các vị trí như:

– Chuyên viên quản lý, giám sát, đầu tư các dự án công nghệ thông tin.

– Chuyên viên khai thác dữ liệu và thông tin ứng dụng cho các doanh nghiệp trong các vấn đề phân tích định lượng.

– Chuyên viên có kĩ năng phát triển các ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ Web.

– Chuyên viên thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng CNTT.

Ngành: Thiết kế đồ họa

Hình thức đào tạo: chính quy

Ngành Thiết kế đồ họa hệ Cao đẳng đào tạo nguồn nhân lực về thiết kế  có kiến thức và năng lực thực hành, có khả năng nắm bắt được các tiến bộ khoa học – kỹ thuật, có khả năng triển khai ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực xây dựng ngành công nghiệp thiết kế đồ họa, có kỹ năng để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong ngành.

Sinh viện sau khi ra trường ngành Thiết kế đồ họa có khả năng đảm nhiệm các vị trí như: chuyên viên thiết kế, tư vấn thiết kế tại các công ty quảng cáo, công ty thiết kế, công ty truyền thông và tổ chức sự kiện, studio nghệ thuật, xưởng phim hoạt hình và truyện tranh, các tòa soạn, các nhà xuất bản, cơ quan truyền hình, báo chí,…

Ngành: Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình

Hình thức đào tạo: chính quy

Ngành Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình trình độ cao đẳng nhằm đào tạo cử nhân ngành Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình có khả năng nghiên cứu, khai thác, sử dụng các thiết bị điện ảnh – truyền hình và đảm nhiệm các công việc chuyên môn tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh – truyền hình.

Sinh viên  ngành Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình được trang bị kiến thức cơ bản như: nguyên lý công nghệ sản xuất phim, phổ biến phim và truyền hình; cấu tạo nguyên lý làm việc của những thiết bị trong quy trình công nghệ sản xuất phim, chiếu phim điện ảnh – truyền hình. Trên cơ sở đó, sinh viên có khả năng tính toán, khai thác, sử dụng thiết bị đạt hiệu quả cao.

Ngành: Nuôi trồng thủy sản

Hình thức đào tạo: chính quy

Ngành Nuôi trồng thủy sản đào tạo sinh viên có khả năng tổ chức sản xuất và quản lý các cơ sở nuôi trồng thủy sản có quy mô vừa và nhỏ. Trong thời gian học tập Sinh viên có cơ hội thực hành, thực tập thực tế tại các cơ sở nuôi trồng thủy sản và các trung tâm nghiên cứu về thủy sản.

Sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản được trang bị một số kiến thức cơ bản như: Quản lý chât lượng nước trong môi trường thủy sản, kỹ thuật sản xuất giống cá, Kỹ thuật nuôi cá cảnh và thủy đặc sản, bảo quản và chế biến thủy sản, Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản,…