NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HK1 (2020-2021) – K13 – NIÊN KHÓA 2018-2021

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH MINH SÀI GÒN                                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Số: 10/TB-HEB                                               TP.HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v: Đóng học phí học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa 13

Trường Cao Đẳng Bình Minh Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khoá 13 Niên khóa 2018-2021 của Trường về việc đóng học phí học kỳ I năm học 2020- 2021 như sau:

  1. Học phí:

1.1 Đối với khối Kinh tế (Kế toán, Quản trị kinh doanh): 6.200.000đ;

2.2  Đối với khối Kỹ thuật (Công nghệ thông tin; Thiết kế đồ hoạ):  6.500.000đ.

  1. Hình thức đóng học phí:
  • Nộp tiền mặt tại Phòng Kế toán

Địa chỉ: 15K Phan Văn Trị, P.7, Quận Gò Vấp, TP.HCM.

  • Hoặc nộp vào tài khoản ngân hàng của trường tại:

Tên tài khoản: Trường Cao Đẳng Bình Minh Sài Gòn

      Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) – Chi nhánh Sài Gòn

Số tài khoản: 1600201063805

Trên giấy nộp tiền ghi rõ Họ tên, MSSV, học phí học kỳ tại dòng: “Nội dung nộp tiền”

Ví dụ: Nguyễn Văn A, 141004xxxx, học phí học kỳ: x……

  1. Thời gian đóng học phí:

Bắt đầu từ ngày 2/10/2020 đến hết ngày 31/10/2020.

Quá thời hạn trên, sinh viên nào không đóng học phí xem như tự ý bỏ học.

 

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                           (đã ký & đóng dấu)

      

 

                                                                                           HUỲNH HOÀNG CƯ