NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA KINH TẾ – DU LỊCH

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN

Ngô Đình Phú

Cựu sinh viên khóa 6 (2011 – 2014)

Hiện là: Trưởng ban hành chính – nhân sự Khu vực Bắc Đèo Cả Phú Yên.

Đơn vị công tác: Công ty CP Tập Đoàn Hải Thạch – Tập đoàn đa ngành hàng đầu khu vực miền Trung.


Phạm Hoàng Long

Cựu sinh viên khóa 7 (2012 – 2015)

Ngành: Quản trị kinh doanh

Hiện là: Trưởng phòng Quản lý vận hành – Công ty Cổ phần Xúc tiến Phát triền Niềm Tin Việt.


Lê Vàng Quy

Cựu sinh viên khóa 5 (2010 – 2013)

Hiện là: Chủ sở hữu quán cà phê HUP Acoustic

Quán cà phê phong cách acoustic dành cho mọi lứa tuổi.


Nguyễn Thị Kiểu Trang

Cựu sinh viên khóa 5 (2010 – 2013)

Ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn       

Hiện là: Quản lý tại nhà hàng Ngói Việt Tây Ninh